Suplementy diety a koszty podatkowe

Suplementy diety coraz częściej spotykane są na rynku i cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów. Również przedsiębiorcy często korzystają z dobrodziejstw tych specyfików. Bowiem wykonując wzmożoną pracę umysłową chcą podnieść podnieść swoją efektywność i koncentrację właśnie za pomocą suplementów diety. Jednak czy przedsiębiorca może wydatek ten zaliczyć do kosztów podatkowych?

Koszty uzyskania przychodów - definicja

Przypomnijmy na początku jakie warunki musi spełniać wydatek, by mógł zostać zaliczony do kosztów podatkowych.

Otóż zgodnie z  art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 wspomnianej ustawy.

Należy, więc zadać sobie pytanie: czy suplementy diety zakupione przez przedsiębiorcę spełniają powyższe warunki? Problem ten został rozwiązany w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Suplementy diety w kosztach podatkowych według interpretacji podatkowej

Jedna z firm skierowała właśnie pytanie o możliwość zaliczenia suplementów diety w koszty do organu podatkowego. Biorąc pod uwagę fakt, że suplementy diety nie zostały wyróżnione w art. 23 ustawy, czyli nie znalazły się w katalogu wydatków, których  nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 czerwca 2015 r. o sygn. IPPB6/4510-63/15-2/AG wydał odpowiedź na pytanie zadane przez podatnika.

W interpretacji tej organ podatkowy przytoczył definicję kosztów uzyskania przychodów zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wspomniał też, że to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku pomiędzy poniesionym wydatkiem, a prowadzoną działalnością w przypadku wątpliwości ze strony fiskusa.

Organ podatkowy podkreślił również, że właściwa kwalifikacja kosztów firmowych powinna wynikać nie tylko z potencjalnej możliwości przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodów ale również z przeznaczenia wydatku i jego wpływu na funkcjonowanie firmy.

Jednocześnie stwierdził, iż spełnienia powyższych warunków nie dostrzega w sytuacji przedstawionej przez podatnika. Dlatego też orzekł, że przyjmowanie suplementów diety przez pracowników firmy nie ma związku z działalnością prowadzoną przez firmę. Organ podatkowy, który wydał interpretację zaznaczył też, iż rozumie, że przyjmowanie suplementów diety może przyczyniać się do wzrostu wyniku ekonomicznego firmy, jednak wskazywane korzyści w rzeczywistości odczuwają pracownicy firmy, nie zaś sama firma. W związku z powyższym należy uznać, że suplementy diety stanowią wydatek o charakterze osobistym.

Suplementy diety poza kosztami firmowymi

Jak więc wynika z przytoczonej  interpretacji nie warto wrzucać w koszty podatkowe wydatków na suplementy diety. Bowiem fiskus nie przyjmuje uzasadnienia, iż jest to wydatek firmowy. W związku z  tym przedsiębiorca, dla swojego dobra nie powinien zaliczać suplementów diety do wydatków firmowych.

Zobacz też:

brutto netto wynagrodzenie