Moim źródłem dochodu jest sprzedaż prasy, a konkretnie lokalnego tygodnika. Mam problem z zaksięgowaniem faktury - data dostawy czasopisma do sprzedaży, która znajduje się na fakturze to 29.12.2014, jednak data jej wystawienia to 9.01.2015 (po rozliczeniu niesprzedanych egzemplarzy). Zaznaczam, że wydawca wystawił i zaksięgował fakturę z numeracją na rok 2014. Czy ta faktura mogła zostać ujęta w kosztach na 2014 rok? Tomasz, Kraków Sposób, w jaki zostanie ujęta faktura, zależy od metody wybranej przez pana w celu rozliczania kosztów. Jeżeli rozlicza się Pan według metody kasowej, wydatek w KPiR należy ująć w dacie jego poniesienia, czyli co do zasady w dniu wystawienia faktury (w tym przypadku - w roku 2015). Natomiast, jeżeli rozlicza się Pan metodą memoriałową, koszt bezpośredni należy przyporządkować do roku podatkowego, w którym zostały osiągnięte odpowiadające mu przychody (w tym przypadku - w roku 2014). Prawo do odliczenia podatku VAT powstaje w momencie rozliczenia za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy. Jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych. Dlatego, jeżeli otrzymał Pan fakturę w styczniu, to w tym miesiącu ma Pan prawo do odliczenia podatku VAT. zobacz jak zarabiać na własnej stronie internetowej pomimo wysokich kosztów jej utrzymania