Zmieniłem adres zamieszkania, a tym samym miejsca prowadzenia działalności. Dokonałem aktualizacji danych w CEIDG oraz złożyłem deklarację VAT-R. Zmiana adresu zamieszkania wiąże się również ze zmianą NFZ. Czy muszę w takim razie aktualizować dane w ZUS? Jeśli tak, to jaką deklarację powinienem złożyć?

                                                                                                                              Piotr, Długołęka

W momencie aktualizacji danych w CEIDG, ZUS zostaje automatycznie powiadomiony o wszystkich zmianach, które dotyczą Pana jako płatnika składek, w tym o zmianie adresu zamieszkania. Jednakże, powinien Pan zgłosić do ZUS zaistniałe zmiany Pana jako osoby ubezpieczonej za pośrednictwem deklaracji ZUS ZUA w trybie zmiany danych.
Uwaga! Deklarację ZUS ZUA ze zaktualizowanymi danymi osoby ubezpieczonej należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
Formularz ZUS ZUA służy do zgłaszania lub aktualizacji danych dotyczących osoby ubezpieczonej. Aby dokonać zmiany NFZ,  w sekcji VII  deklaracji DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM, należy wpisać trzy znakowy kod oddziału NFZ, właściwy dla nowego miejsca zamieszkania. Zobacz jak można w prosty sposób urządzić biuro swojej firmy w domu Polecamy: Dowcipy
wynagrodzenie netto brutto