Czy zapłacone mandaty można zaliczyć w koszty podatkowe?

Zgodnie z ustawą o PIT "kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23." W związku z tym w koszty podatkowe mogą zostać zaliczone jedynie wydatki bezpośrednio lub pośrednio związane z osiąganymi przychodami.

Czy w związku z tym w koszty podatkowe można zaliczyć mandat, który kierowca otrzymał spiesząc się na spotkanie z kontrahentem? Otóż przedsiębiorca mógłby użyć argumentu, iż mandat ten ma związek z prowadzoną działalnością, gdyż otrzymał go jadąc autem w celach służbowych.

Stanowisko organów podatkowych dotyczące wyłączeń w kosztach firmowych

Ustawa o PIT w art. 23 wyłącza kary i grzywny orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia z kosztów uzyskania przychodów. Mandat karny jest zaś sposobem nałożenia grzywny w postępowaniu mandatowym. W związku z czym grzywny nałożonej na przedsiębiorcę w formie mandatu nie można zaliczyć w koszty podatkowe.

Podsumowując, mandaty karne za nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorca pokrywa koszt mandatu za pracownika

Za naruszenie przepisów odpowiada osoba, która się tego dopuściła. Jeśli, więc pracownik otrzymał mandat podczas wykonywania obowiązków służbowych co do zasady to na nim spoczywa obowiązek zapłaty. Natomiast, gdy przedsiębiorca zdecyduje się pokryć mandat otrzymany przez pracownika, wówczas po stronie pracownika powstanie przychód ze stosunku pracy. W tej sytuacji kwota mandatu powinna zostać zaliczona do przychodów pracownika i od kwoty tej należy odprowadzić podatek dochodowy. Przedsiębiorca jednak nie może zaliczyć w koszty podatkowe wartości opłaconego mandatu.

Mandat karny na samochód w leasingu

Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności wykorzystuje samochód na podstawie umowy leasingu i otrzyma mandat karny może spodziewać się dodatkowego obciążenia finansowego od leasingodawcy. Bowiem firmy leasingowe za udzielenie informacji organom ścigania na temat korzystającego z pojazdu pobierają dodatkową opłatę od leasingobiorcy. Jednak tego wydatku przedsiębiorca również nie może zakwalifikować w koszty podatkowe, gdyż ma on bezpośredni związek z mandatem.

Zobacz też:

netto na brutto

Baza firm