ubezpieczenie na życie ubezpieczenie na życie

Jedną z metod dodatkowego zmotywowania pracownika poza wynagrodzeniem jest zaproponowanie mu możliwości skorzystania między innymi z refundowanego ubezpieczenia na życie. Coraz więcej firm w ramach pozapłacowych form motywacji stosuję wszelkiego rodzaju chwyty, aby zyskać w oczach swojej kadry i jednym z nich jest właśnie taka postać zachęty i gratyfikacji.

W porównaniu do innych krajów europejskich Polska nie wypada jednak imponująco w tym rankingu. Nadal spory odsetek pracowników we własnym zakresie opłaca sobie ubezpieczenie na życie, jednak sytuacja rynkowa ulega ciągłym zmianom stąd wynik ten miejmy nadzieję  ulegnie modyfikacji w niedalekiej przyszłości. O ile w odniesieniu do rozmiarów finansowana tej formy motywacji przez pracodawców, o tyle liczba dostępnych świadczeń z tytułu różnorodnych sytuacji jest u nas zdecydowanie wyższa niż w innych krajach europy centralnej.

Ubezpieczenie na życie - postać

Każdy pracodawca, który zdecyduje się na wykorzystanie w swojej firmie tej pozapłacowej formy motywacji ma możliwość indywidualnie dopasować rodzaj oraz zakres ubezpieczenia. Z reguły może zdecydować o opłaceniu w całości polisy lub partycypowaniu w kosztach wspólnie z pracownikiem. Pracownik opłaca wówczas niewielką kwotę stanowiącą najczęściej rozszerzenie ubezpieczenia dla rodziny, natomiast opłatę za ochronę ubezpieczeniową w zakresie zdrowia i życia samego pracownika pokrywa pracodawca.

Ubezpieczenie na życie - plusy

Umożliwienie swoim pracownikom przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie niesie ze sobą liczne korzyści. Są to zarówno atuty dla pracownika, ale także i dla pracodawcy, który poza nakładami z tego tytułu może wbrew pozorom sporo uzyskać. Pracownik poza poczuciem bezpieczeństwa dla siebie oraz swojej rodziny zyskuje dodatkową motywację i poczucie przynależności do grona danej społeczności w firmie. Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie  i ewentualne wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji życiowej.

Dla pracodawcy lojalna i zmotywowana kadra pracownicza to ogromna wartość. Bez wątpienia troska o pracowników to także forma kreowania pozytywnego wizerunku firmy w oczach potencjalnych pracowników czy kontrahentów. Nakłady finansowe jakie wiążą się z tego rodzaju inwestycją w personel przynoszą przedsiębiorcom także bardziej wymierne korzyści. Są nimi choćby możliwość wliczenia płaconych składek w koszt uzyskania przychodu, czy też zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Można więc wywnioskować iż jest to forma pozapłacowej motywacji korzystna z punktu widzenia obu stron.